ارتباط با ما

مدیرمسئول: رحمت عزیزی

تلفن تماس: 09120706256

سردبیر: 09129647767

آدرس: تهران، نیاوران، خیابان جماران، مجتمع جم سنتر، طبقه 14 واحد 1405


X https://sport45.site/