درباره ما

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ

مجلس در راس امور است. امام خمینی (ره)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق‌نامه عمومی ملت متشکل از ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل تنظیم شده است که فصل ۶ آن به قوه مقننه اختصاص دارد.

فصل ۶ قانون اساسی، فصل قانون‌گذاری و نظارت است.

بر همین اساسی پایگاه خبری فصل ۶ به عنوان رسانه تخصصی مجلس شورای اسلامی مستقل از خانه ملت می‌کوشد تا متناسب با روح قانون اساسی و اهمیت فصل ۶ این قانون ، رسانه‌ای شایسته در حوزه مجلس شورای اسلامی باشد.

این رسانه در قرینه با مجلس شورای اسلامی از سرویس‌های تخصصی متناسب با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی طراحی شده است تا هیچ یک از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رسانه مغفول نماند.

فصل ۶ منبعث از گروه رسانه‌ای موثق با بیش از یک دهه تجربه فعالیت رسانه‌ای در ۱۰ آذر ۹۷ همزمان با روز مجلس رونمایی و فعالیت خود را آغاز نموده است.

چشم انداز:

تبدیل شدن به خبرگزاری اختصاصی مجلس شورای اسلامی و داشتن سرپرستی به تعداد استان‌ها و نمایندگی به تعداد حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور

اهداف:

آشنایی هرچه بیشتر مردم با مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذاری و نظارت

آشنایی مردم با شرح و ظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی

ارتقا جایگاه نمایندگی مجلس از نگاه صرف محلی و منطقه‌ای به مسائل کلان

ماموریت:

کمک به حفظ و ارتقا جایگاه قوه مقننه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی متناسب با اصول مندرج در فصل 6 قانون اساسی از طریق آگاهی بخشی به مردم، نمایندگان و نامزدهای نمایندگی مجلس.

X https://sport45.site/